Påverkan

Medieinstitutet Fojo är inte en lobbyorganisation. Vi arbetar huvudsakligen med praktiskt stöd till att förbättra journalistiken och den professionella kompetensen.
Men vi engagerar oss och arbetar med att påverka i frågor som är relaterade till fri, oberoende och professionell journalistik.
Under de senaste åren har vi definierat några frågor som hotar mediefrihet och oberoende journalistik på global nivå:

  • Hat och hot mot nyhetsleverantörer, särskilt kvinnliga journalister,
  • Spridningen av desinformation och propaganda på Internet.

För att påverka i dessa frågor anordnar vi konferenser, debatter och andra evenemang samt producerar artiklar, policyhandlingar och rapporter som vi presenterar i olika nationella och internationella forum.