Så bevakar du flyktingar

Det här är en kurs om flyktingfrågor som startade hösten 2015, men som återkommande uppdateras. Tanken är helt enkelt att samla svar på ett antal vanliga frågor, som ”vem är egentligen flykting?”, ”vilka internationella regler gäller?” och ”var finns det aktuell statistik?”. Inom varje område finns länkar och lästips, för den som vill fördjupa sig mer.

Kursen har efter hand fått nya kapitel om EU:s flyktingpolitik, befolkningens attityder och medierapportering. Eftersom det är ett område som snabbt förändras behöver den här guiden göra det också.

Allt tyder på att migration kommer att förbli ett polariserande område, där alla inte ens är särskilt intresserade av fakta. Samtidigt handlar det om frågor som är på liv och död för enskilda människor. Därför har journalister ett stort ansvar att sätta sig in också i det som kan vara krångligt eller obekvämt. Förhoppningen är att den här guiden ska kunna vara till hjälp både för den som snabbt behöver kolla upp något och för den som vill få en bättre grund att stå på för att förstå flyktingfrågor.

Maria Sköld
kursledare på Fojo, tidigare politisk reporter på GP 

Klicka på den rubrik nedan med det ämne eller frågeställning som du vill läsa om:

1. Viktiga begrepp: Vem är flykting?
2. Varför flyr de?
3. Hur många är på flykt?
4. Vart kommer flyktingarna?
5. Vilka är flyktingar?
6. Vilka internationella regler gäller?
7. Hur är EU:s flyktingpolitik?
8. Vilka lagliga vägar finns för asylsökande?
9. Vad är människosmuggling?
10. Hur går flykten till?
11. Vilka regler gäller för familjeåterförening?
12. Vad är kvotflyktingar?
13. Hur är de svenska asylreglerna?
14. Hur går mottagandet i Sverige till?
15. Media och flyktingar
16. Attityder till migration
17. Mer läsning
18. Liten ordlista

 

Läs gärna även Marie Kronmarkers artikel om hur det var att bevaka flyktingar under 1980-talet och medias roll i det som då hände.

Här finns fler tips, sammanställda av Marie Kronmarker: Att skildra flyktingar – tankar och tips