Vad vi gör

Fojo är Sveriges ledande institut för medieutveckling och vidareutbildning, och arbetar på olika sätt för att stärka fri, oberoende och professionell journalistik i Sverige och globalt.

Fojo är en oberoende institution vid Linnéuniversitetet. Som sådan står Fojo fritt från kommersiella och politiska intressen, fritt att fatta självständiga beslut om hur institutet ska arbeta för att  utveckla och stötta journalistik, yttrandefrihet och demokrati.

Vi utnyttjar vår erfarenhet i Sverige och internationellt för att fortsätta stödja och utveckla både institutioner och individer. Vi stärker fri, oberoende och professionell journalistik med hjälp av till exempel regionalt nätverksarbete och utvecklar it-relaterat och organisatoriskt stöd med syftet att stärka journalistiken så den kan fylla sin funktion för att upprätthålla demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. 

Fojo har sitt säte i Kalmar. Fojo har också kontor och representationer i Stockholm, Bangkok, Hanoi, Phnom Penh, Dhaka, Harare, Yangon, Nairobi och Mogadishu.