Lyft dina medarbetare

Lyft dina medarbetare

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"Lyft dina medarbetare" hette vårens kurs för mellanchefer – en utmaning när hela mediebranschen drar ner på det journalistiska. Mitt i veckan sjönk vi faktiskt en del i stället, när deltagaren från TV4 fick beskedet att hans redaktion helt enkelt läggs ner. Men temperaturen steg igen tack vare värmen i gruppen. Och som Melina från BLT sa:
– I vardagen handlar samtalen hela tiden om ekonomi, administration, organisation. Men när vi får prata om det vi själva vill så blir det om våra mänskliga relationer och om journalistiken!

För, om journalistiken ska ha ett värde måste journalisterna få känna att de har det.

Vi jobbade med det som brukar kallas situationsanpassat ledarskap, att kunna vara flexibel och anpassa sin ledarstil till stunden. Att veta när man bör peka med hela handen, när det hjälper att vara den gode rådgivaren och när det är mest verksamt att hålla käft, lyssna och coacha.

Det senare praktiserade vi i en rad olika övningar, ett sällsynt förhållningssätt på redaktionen men utvecklande och tidsbesparande. Det tror man kanske inte så länge man inte testar. Vi testade. Och vi benade ut vad var och en vill uppnå i sin arbetsledarroll – och hur man kommer dit, vilka förändringar som krävs.

Konkreta, detaljerade och realistiska handlingsplaner var en del av utfallet av kursveckan. Annat uttrycktes så här när vi summerade:

– Det viktigaste jag tar med mig är att lyssna, att vara här och nu.
– Jag blir nästan arg på mig själv för att jag inte har tänkt så, att det är variationen mellan att instruera, ge råd och coacha som gäller.
– När man håller tyst och lyssnar kommer man också på smartare saker att säga.
– Jag ska ge min chef en chans att coacha mig och själv våga be om hjälp.
– Viktigast av allt är tydlighet, att verkligen kolla om alla har samma målbild.
– Och att hitta energi själv och vara närvarande.

Marie Kronmarker och Lasse Herneklint
kursledare

FredrikMelinaBjörnLena

UlricaBjörnEva

LasseteckningarMarietolk

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se