Tips från kurserna

Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag minns. Jag gör och jag förstår".

Så sa Konfucius redan på 450-talet f Kr.

Att dela med sig av sina erfarenheter är en viktig del i Fojos arbete. Här kommer du att kunna få ta del av tips och kunskap från kurserna och material som producerats. 

Smarta telefoner som arbetsverktyg. Här är kan du se några exempel från kursen som handlar om att lära sig fotografera rörligt med sin iPhone, att redigera ett inslag och att skicka materialet eller den färdiga videon till olika plattformar. De är inspelade och redigerade under kurstillfällen i Linköping, Malmo och Umeå våren 2014. Klicka här.

Lyft dina medarbetare

Lyft dina medarbetare

"Lyft dina medarbetare" hette vårens kurs för mellanchefer – en utmaning när hela mediebranschen drar ner på det journalistiska. Mitt i veckan sjönk vi faktiskt en del i stället, när deltagaren från TV4 fick beskedet att hans redaktion helt enkelt läggs ner. Men temperaturen steg igen tack vare värmen i gruppen. Och som Melina från BLT sa:
– I vardagen handlar samtalen hela tiden om ekonomi, administration, organisation. Men när vi får prata om det vi själva vill så blir det om våra mänskliga relationer och om journalistiken!

För, om journalistiken ska ha ett värde måste journalisterna få känna att de har det.

Ord för hjärtat och hjärnan

Att utforska, granska och berätta så att folk får veta och förstår, det är väl i korthet vad journalistik handlar om. Då gäller det att nå fram, att få läsaren att intressera sig, kanske också engagera sig: det där första anslaget som griper tag, tilltalet som berör, det konkreta exemplet som förklarar, tempot och takten som driver läsandet vidare – vägen via magen till huvudet, balansen mellan fakta och feeling. Skriva så att alla spjällen öppnar sig och fakta rullar in utan motstånd. Det är ganska svårt men det går, som Nils Ferlin skrev en gång.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se