Fojo föreslår internationellt center mot hat och hot

15 oktober, 2018
Dela

Nu har Medieinstitutet Fojo lanserat en unik rapport som bygger på en omfattande pilotstudie finansierad av Utrikesdepartementet. Studien har haft som mål att ta reda på om det finns ett behov av att etablera ett internationellt center mot hat och hot i Sverige, och slutsatserna är entydiga: 

– Det finns ett enormt behov av att samarbeta, hitta aktuella tekniska lösningar och samordna arbetet mot de repressiva krafter som tagit kontroll över internet, säger journalisten Marika Griehsel som varit projektledare för pilotstudien.

Griehsel har genom en lång rad intervjuer fått ta del av öppenhjärtiga och djupt personliga berättelser från i första hand kvinnliga journalister i länder där pressfriheten är satt under stark press. Egypten, Pakistan, Mexiko, Filippinerna och Ukraina har varit i fokus för studien, men också svenska journalister har bidragit med kunskap och erfarenheter.

– Medierna har haft en alldeles för naiv inställning till internet och dess förmåga att göra gott. Det är bråttom nu att vi tar oss an den här globala utmaningen. Vi måste samarbeta långsiktigt, hitta teknisk och juridisk kompetens för att på ett oberoende sätt möta diktaturer och andra hot mot pressfriheten och demokratin i världen, säger Marika Griehsel.

Fojos förslag är att det skapas en internationellt hub i Sverige med uppdrag att förebygga hat och hot mot journalister. Hubben ska vara en fristad med visionen att skydda och stödja professionella nyhetsförmedlare mot nättroll. Hubben ska också fungera som ett kunskapscenter där verksamma journalister ska hitta vägar för faktagranskning och kontrollera vem som står bakom budskap och vilka metoder som används.

Ett annat område som är viktigt i sammanhanget är att verka för att pressa de stora sociala medier-företagen att bli transparenta och ta ansvar för hur deras plattformar används i länder med autokratiska regeringar, så att mänskliga rättigheter och pressfrihet följs.

Studien initierades av Fojos chef för internationell policy och utveckling Lars Tallert och rapporten har författats av journalisten Christer L Pettersson.

Hela rapporten finns här >>

För mer information:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., projektledare, +46 722 41 52 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., författare, +33 647 172 096
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., verksamhetschef Fojo, +46 480 44 64 13

Relaterade ämnen

Pressfrihet

Dela artikeln