Explainers & storytelling

Korta, rappa förklaringsvideos på aktuella ämnen har etablerat sig som form. Animationer och grafik utgör stommen bredvid foto och video. Allt ska kunna förstås visuellt, då allt fler konsumerar filmer i tyst läge.

Under kursen lär vi oss grunderna i hur man med grafik, animation, typografi och foto kan göra viktiga fakta lättbegripliga. Vi kommer också titta närmare på storytelling.

Hur presenterar man en journalistisk granskning visuellt? Och hur tänker man bortom vedertagna format och redan beprövade bildspråk?
Förkunskaper krävs.

Du måste ha bekantat dig med grunderna i After effects tidigare och ha programmet i datorn som du tar med.

Kursledare: Jenny Svenberg Bunnel, AD på Aftonbladet och frilansande illustratör

Tider: Båda dagarna pågår kursen 09-17

Till denna kurs sker uttagning.

Kursen är kostnadsfri. Deltagare betalar själv resa, lunch och ev boende.

Om du blir antagen och får förhinder så måste du meddela att du inte kan komma. Låter du bli att meddela oss, tar vi ut en avgift på 900 kr.