Grunderna i gräv - Göteborg

Den här tvådagarskursen är till för dig som har idéer men sällan tid att gräva eller vet riktigt hur man gör.

Två dagar som ger dig metoden för att förverkliga ett större grävprojekt - eller hålla igång tre olika granskningar parallellt med nyhetsarbetet.

Genom att dela upp, rensa och precisera både hypotes och metod kan du tidigt se vad som måste göras för att din granskning ska komma i land. Och du har en plan för vägen mot målet.

Ta med en idé eller ett pågående projekt!

Ur innehållet:

  • Dokumenten som ger nyheter
  • Ansvarsutkrävande intervjuer
  • Så maxar du nyhetsutdelningen

Första dagen börjar vi kl 9.00 till ca 16.30, Fojo bjuder på fika på fm och em.
Andra dagen börjar vi kl 9.00 och slutar ca kl 16.30

Till kursen Grunderna i gräv som ges i Stockholm och Göteborg kan du endast söka till en av dessa platser, annars så stryks din anmälan automatiskt.

Till denna kurs sker uttagning efter ansökan. Deltagare betalar själv resa, lunch och ev boende.