Mallar för överklagande och fullmakt

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Brev LKF ramverklagan ram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här kan man argumentera i ett överklagande till kammarrätten:

Bakgrunden är en begäran om att få ta del av vd:s lön i elva skånska kommunala bostadsbolag. Tio bolag lämnade ut uppgiften utan invändningar. Det elfte, Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), sade nej.

Ovan kan du läsa LKF:s avslag (finns även på denna länk) liksom reporterns överklagande (finns även på denna länk). Det senare är ett bra exempel på hur man kan ka använda olika typer av argument för sin sak.

I överklagandet hänvisas till:

1. Den lagparagraf LKF stödjer sig på innebär svag sekretess, det vill säga att offentlighet är huvudregel och sekretess i det enskilda fallet. (Läs vidare under Frågor och svar)

2. Hänvisning till en dom i ett annat liknande ärende.

3. Påpekande att de övriga bostadsbolagen lämnat ut motsvarande uppgift, vilket gör LKF:s argumentation mindre trolig. Varför skulle LKF lida skada när inget annat bolag uppfattar situationen så?

4. En fjärde typ av argumentation saknas i det här överklagandet. Det är exempel från den så kallade doktrinen som är juridisk litteratur författad av specialister och som ibland används av jurister.

 

Fullmakt

Fullmakt ram

 

 

 

 

Den som själv är berörd i ett myndighetsärende omfattas inte av sekretess som gäller andra.

 

I 12 kap 2 § ges möjlighet för den berörde att häva sekretessen även mot andra. Det sker i så fall genom en fullmakt och kan se ut så här.

 

Fullmakten ger en journalist rätt att ta del av handlingar som berör den som utfärdat fullmakten. (Se vidare under frågor och svar).

 

 

 

Här kommer du tillbaka till Offentlighetsjourens startsida.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se