Skrivelse Riksarkivet om e-postloggar

Fojo föreslår att e-postloggar sparas längre

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Det finns oroande signaler om att myndigheter blir allt snabbare med att gallra sina loggar för e-post och telefonsamtal. Därför har Fojo skrivit till Riksarkivet som styr över detta och föreslagit att deras förordning ändras så att e-postloggar inte längre tas upp som exempel på handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Fojo menar att Riksarkivet tvärtom bör signalera att loggar för e-post, telefonsamtal och annan kommunikation vid myndigheter ska sparas så länge som möjligt och vara lätt att ta fram och presentera för allmänheten. 
Vi menar att myndigheters e-postloggar ska sparas minst en månad.

I skrivelsen, som du kan läsa här, vill Fojo uppmärksamma Riksarkivet på att myndigheters loggar för e-post och telefonsamtal är viktiga insynsdokument som behöver sparas och hållas tillgängliga för allmänheten. Genom loggen kan man också hitta mejl som har raderats felaktigt och därför, i möjligaste mån, ska återskapas från säkerhetskopierat material.

Loggarna används ju flitigt av många journalister för att granska myndigheter och de aktörer som myndigheterna har kontakt med. Flera av de senaste årens viktigaste avslöjanden har byggt på just information i olika typer
av loggar.

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se