Fojo föreslår svenskt kunskapscenter mot fake på nätet

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

I en ny rapport föreslår Medieinstitutet Fojo att det inrättas ett svenskt kunskapscenter som:

  • följer och redovisar forskning och utveckling av metoder, verktyg och modeller för faktagranskning och hantering av felaktigheter på internet i Sverige och internationellt
  • för dialog med myndigheter, organisationer och mediebransch
  • stödjer enskilda mediers initiativ för att bedriva faktakoll
  • arrangerar utbildningar för medieaktörer
  • utvecklar och förfinar metoder, verktyg och modeller för att hantera felaktigheter på internet
  • belyser kopplingen mellan de organiserade felaktigheterna och virala hat och hotkampanjer
  • arrangerar evenemang/debatter kring faktakoll och felaktigheter på internet

- Det räcker inte med en typ av aktiviteter för att komma till rätta med problemet med organiserade påverkanskampanjer på nätet. I studien föreslår vi flera olika angreppssätt och nu är vi ute och söker samarbeten med andra aktörer och olika finansieringsvägar för att kunna starta en Faktajour i början av nästa år, säger Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg.

Förslaget finns i en rapport som analyserar hur felaktigheter sprids på internet och journalistikens faktiska och potentiella roll i denna process. Rapporten är skriven av journalisten Jack Werner och Medieinstitutet Fojos utvecklingschef Lars Tallert.
- De senaste årens diskussion om felaktigheter på internet och dess samhällsföljder har emellanåt varit alldeles för ytlig. Inte minst journalistiken har varit betydligt bättre på att peka ut flisorna i de sociala mediernas ögon än att erkänna bjälkarna i sina egna. I den här rapporten har vi försökt visa på de problem både på och utanför redaktionsgolven som måste lösas för att vi ska kunna ta nästa steg i faktagranskandet, säger Jack Werner.

Rapporten är finansierad av Anderstiftelsen.
- Vi är glada från Anderstiftelsens sida att kunna stödja projekt som jobbar för faktagranskning och mot propaganda och desinformation. Att svenska mediehus kan få stöd i sitt viktiga arbete inte minst under valåret och förhoppningsvis är detta något som kan leda till att branschen kan se på möjligheter till samordning kring faktagranskning för att nå bästa effekt. Det är viktigt att vi tillsammans skapar en kompetens för att hantera felaktigheter på nätet på ett professionellt sätt, säger Victoria Svanberg på Anderstiftelsen.

Centret föreslås att sättas upp i samband med valet 2018 och att därefter bli en långsiktig resurs för svenska aktörer.

- Det här är ett samhällsproblem som branschen och alla journalister behöver kraftsamlas kring, och då kan Fojo vara arenan, säger Kersti Forsberg.

Läs hela Faktakoll-rapporten här.
Här
finns ett pressmeddelande att ladda ner.

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se