Skrivelse Riksarkivet om e-postloggar

Fojo föreslår att e-postloggar sparas längre

Det finns oroande signaler om att myndigheter blir allt snabbare med att gallra sina loggar för e-post och telefonsamtal. Därför har Fojo skrivit till Riksarkivet som styr över detta och föreslagit att deras förordning ändras så att e-postloggar inte längre tas upp som exempel på handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Fojo menar att Riksarkivet tvärtom bör signalera att loggar för e-post, telefonsamtal och annan kommunikation vid myndigheter ska sparas så länge som möjligt och vara lätt att ta fram och presentera för allmänheten. 
Vi menar att myndigheters e-postloggar ska sparas minst en månad.

Fojo föreslår svenskt kunskapscenter mot fake på nätet

I en ny rapport föreslår Medieinstitutet Fojo att det inrättas ett svenskt kunskapscenter som:

  • följer och redovisar forskning och utveckling av metoder, verktyg och modeller för faktagranskning och hantering av felaktigheter på internet i Sverige och internationellt
  • för dialog med myndigheter, organisationer och mediebransch
  • stödjer enskilda mediers initiativ för att bedriva faktakoll
  • arrangerar utbildningar för medieaktörer
  • utvecklar och förfinar metoder, verktyg och modeller för att hantera felaktigheter på internet
  • belyser kopplingen mellan de organiserade felaktigheterna och virala hat och hotkampanjer
  • arrangerar evenemang/debatter kring faktakoll och felaktigheter på internet

Tre nya kortkurser att söka

Under de kommande månaderna arrangerar Fojo tre kortare kurser i Malmö och Stockholm. Du kan fortfarande söka till dem.

Sexualiserat våld mot barn - hur rapporterar vi om det? Kursen är i Stockholm 23-24 januari, ledd av Ylva Mårtens. Läs mer och sök här.

Ny workshop för journalister i intervjuteknik: Komplexa ämnen kräver svar. Kursledare är Anna Ivemark och Sverker Olofsson. I Malmö 25-26 januari. Läs mer och sök här.

Dessutom Lyft dina medarbetare! – intensivkurs för arbetsledare. Kurs i Stockholm den 6 februari om coachning och feedback, mötesformer och idéutveckling, ledd av Marie Kronmarker. Sök den här.

Marika Griehsel
Foto: Simon Stanford

Marika Griehsel leder internationellt pilotprojekt mot hat och hot

Frilansjournalisten och dokumentärfilmaren Marika Griehsel ska leda det pilotprojekt som är starten på regeringsuppdraget Medieinstitutet Fojo och Utrikespolitiska institutet fått för att starta ett internationellt center som ska samla kunskap kring hot och hat. Centret ska också hjälpa mediehus och journalister att motverka trakasserier och stötta utsatta samt utarbeta rutiner för att analysera och hantera näthat.

Marika Griehsel är mångårig journalist och var bl a Afrikakorrespondent för Sveriges Television under drygt 11 år.

Fojo och UI startar internationellt center mot hat och hot

Hot och trakasserier har blivit vardag för många kvinnliga journalister. Det som gör hatet så speciellt mot dem är att de oftast inte angrips utifrån vad de rapporterar, utan för att de är kvinnor. Som i alla fall där journalister och medier attackeras, så kan det leda till självcensur och uteblivna granskningar vilket är en fara för demokratin och som på sikt kan leda till slutna samhällen.

Medieinstitutet Fojo och Utrikespolitiska institutet har nu fått regeringens uppdrag att starta ett internationellt center som skall verka för ett fritt och öppet medieklimat. Centret ska samla kunskap kring hot och hat, hjälpa mediehus och journalister att motverka trakasserier och stötta utsatta samt finna rutiner för att analysera och hantera näthat.

Hanna Andersson

Hon ska leda arbetet mot hat och hot

Hanna Andersson är journalisten som ska leda Fojos arbete i Kulturdepartementets uppdrag att förebygga hat och hot mot journalister.
Hanna har mångårig erfarenhet som lokalreporter och redaktör. Under åtta år verkade hon nära läsarna i rollen som kommunreporter och lokalredaktör på Norrköpings Tidningar. Därefter arbetade hon som länsredaktör, och var närmaste arbetsledare och nyhetschef för 11 lokalredaktörer på Östgöta Media.

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se